Aktualności

Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej

Z okazji 60 rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich organizujemy  Zjazd  Absolwentów, na który zapraszamy wszystkich tych,  którzy ukończyli   szkołę  w latach 1954-1984.
Zjazd odbędzie się 29 czerwca 2013 roku.
Plan spotkania:
1. O godzinie 9.00 nabożeństwo ekumeniczne w kościele.
2.  Uroczyste otwarcie  Zjazdu, okolicznościowe wystąpienia – godz. 10.00
3. Od godz. 10.30  do 12.30  – spotkania roczników w klasach, zwiedzanie szkoły, oraz Izby Regionalnej i przygotowanych wystaw.
4. O godz. 12.30 – występy uczniów.
5. Obiad o godz. 13.30.
6. Godz. 14.30 – pamiątkowe zdjęcia.
7. Od godz. 15.00  do 18.00   – czas do dyspozycji absolwentów.
8. Od godz. 18.00  do rana – zabawa  taneczna przy muzyce z  lat  sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Swój udział w Zjeździe  można zgłaszać do 28 lutego 2013 roku. Wpisowe w kwocie 50 zł
( od osoby ) z dopiskiem „Zjazd Absolwentów” prosimy wpłacać na konto:


Bank Spółdzielczy Namysłów O/Lasowice Małe, numer rachunku

81889000010736238130070002

dla wpłacających za granicą z dopiskiem: POLUPLPR /. Dokonanie wpłaty na konto będzie ostateczną deklaracją uczestnictwa.

Uwaga!   Na przelewach bankowych prosimy podać swoje imię i nazwisko , w przypadku kobiet także nazwisko panieńskie, oraz rok ukończenia szkoły.
Komitet Organizacyjny tworzą: Lucyna Smolnik, Eleonora Prochota, Klaudiusz Dziadek,
Lech Hrywna oraz Jerzy Lipiński.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: kawę z ciastem, obiad, okolicznościowe plakietki identyfikacyjne i książkę „Z dziejów szkoły w Lasowicach Wielkich”, zakupione zostaną kwiaty dla zaproszonych nauczycieli.

Dożynki parafialne

Jak co roku w naszym kościele odbyła się uroczystość dożynkowa. Koronę dożynkową przygotowano już dużo wcześniej gdyż brała udział w konkursie w czasie dożynek gminno-powiatowych w Chocianowicach. Kościół przystrajano już w piątkowe popołudnie a kończono w sobotę. Tym razem kościół ustrojono wykorzystując do tego warzywa i owoce. Główny bukiet na ołtarzu utworzyła dekoracja z marchwi i pietruszki a stół przy którym proboszcz koncelebrował ofiarę mszy świętej utworzyła kompozycja z jarmuża, papryki i pory. W kościele znajdowały się dekoracje ze zbóż oraz oczywiście w centralnym punkcie korona żniwna.
Mszę rozpoczęło wręczenie bochna chleba upieczonego z tegorocznych zbóż przez przedstawicieli naszej wioski na ręce księdza proboszcza. W uroczystej mszy proboszcz wygłosił wielce pouczające kazanie o poszanowaniu chleba i ciężkiej pracy na roli oraz wdzięczności jaką winni kierować się wszyscy katolicy otrzymujący pomoc oraz świadczący pomoc na rzecz innych.

W czasie ofiary parafianie po przejściu wokół ołtarza otrzymali kawałek chleba symbolizujący trud pracy na roli. Na zakończenie odśpiewano uroczyste Tedeum.

O tak pięknie przystrojony kościół i wykonanie korony żniwnej w tym roku zadbali mieszkańcy Lasowic Wielkich od rodziny Widera do rodziny Neumann.

Facebook