Aktualności

Zdjęcia z warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży – 19.11.2016

logaProjekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

Zaproszenie na warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich zaprasza do udziału w warsztatach dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z podstaw fotografowania przyrody pn. „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”.

Działanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Zapraszam wszystkich chętnych 1-sze spotkanie 19.11.2016 (sobota), świetlica wiejska Lasowice Wielkie godz. 9.00. Proszę o zgłoszenia na facebooku. Proszę zabrać ze sobą aparat fotograficzny. Warsztaty poprowadzi pani Bożena Kawecka i fotograf Mariusz Mazurkiewicz. Serdecznie zapraszamy !

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich.

Nowa galeria na lasowickim rynku

20161103_145635

20161103_145556 20161103_145750

Nowe widokówki Lasowic Wielkich

pocztowka1 pocztowka2Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”.

Projekt pn. ”Moja mała ojczyzna – przygoda z fotografią„ – realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich.

Pocztówki dostępne w sklepie „Cent”.

Lasowice Wielkie oczami przyjezdnych…

Facebook
Protected with SiteGuarding.com Antivirus