Spotkania informacyj​ne w ramach realizacji projektu „Kierunek FIO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” zapraszają na spotkania edukacyjno-informacyjne, które odbędą się na podstawie załączonego harmonogramu. Spotkania dotyczyć będą naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190  mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł. Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.
  •              Okres realizacji mikrodotacji 15.09  – 15.11.2014 r.
  •              Nabór wniosków od 25.07 - 25.08 2014r.
Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo od na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl. Najbliższe spotkania na terenie LGD "Dolina Stobrawy", to:
  • 31.07.2014   godzina  16.00  Urząd Miejski w Kluczborku, sala konferencyjna nr 62, II piętro
  • 07.08.2014   godzina  18.15   Świetlica Wiejska w Lasowicach Wielkich
  • 08.08.2014   godzina 16.30   Urząd Miejski w Wołczynie, sala narad
  • 13.08.2014   godzina  10.00    Biuro LGD „Dolina Stobrawy”, Kluczbork, Rynek 1
 Zapraszamy na spotkania  „Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.
Pozdrawiam
Joanna Bulak Kierownik biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" Siedziba: ul. XXX-lecia 5 46-211 Kujakowice Górne Biuro: Kluczbork; Rynek 1 46-200 Kluczbork Tel. 77 413 11 38 Tel. kom. 530 111 550 e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl www.dolinastobrawy.pl www.stobrawskiinkubator.pl

Dodaj komentarz