DRODZY MIESZKAŃCY LASOWIC WIELKICH

DRODZY MIESZKAŃCY LASOWIC WIELKICH. Minęła połowa roku 2013 fundusz sołecki jest w trakcie realizacji . Zbliżamy się do podjęcia Uchwały Funduszu na kolejny rok. Musimy taką decyzję podjąć do 10.09.2013 , aby zdążyć złożyć do U.G. do 30.09.2013 zatem proszę już teraz zastanowić się na co mielibyśmy przeznaczyć kolejne fundusze, aby na zebraniu sołeckim , które odbędzie się 13.09.2013 o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej zadecydować ostatecznie o przeznaczeniu pieniędzy .Szkoda, że mieszkańcy Lasowic tak mało uczestniczą w życiu wsi. W związku z tym Rada Sołecka po raz kolejny podejmuje próbę integracji mieszkańców i organizuje:
  1. ŚWIĘTO WSI - 25.08.2013 niedziela początek godz. 15:00 Plac Floriana.
- zapewnimy kawę, ciasto , grill - muzykę zapewni nam Pan Władysław Jacheć - planujemy zorganizować kilka konkursów dla dzieci oraz dorosłych - warsztaty garncarskie - ogłoszenie wyników konkursu na najbardziej zadbane otoczenie przed swoją posesją ( nagrody) UWAGA: dzieci proszę przynieść hulajnogi ( będą dla was konkursy)
  1. Mieszkańcy tej części Lasowic, która przygotowuje uroczystości w kościele katolickim proszę o przygotowanie korony żniwnej ( uroczystość w kościele 25.08.13) - dożynek gminnych nie będzie.
Stowarzyszenie organizuje wycieczkę rowerową „ Piknik na dwóch kołach” po okolicach Lasowic 11.08.2013 ( z kawą , herbatą w plenerze , grillem po przyjeździe na Placu Floriana) serdecznie zapraszamy, zapisy i wpłata w kwocie 10 zł (na poczęstunek). Dzieci niepełnoletnie pod opieką rodziców. - Grażyna Polańska - Elżbieta Felusiak
  1. Na dyżurze sołeckim mieszkańcy zgłaszają mi taką uwagę , aby właściciele posesji przy których znajdują się rowy podczas wykaszania nie pozostawiali trawy na dnie rowów, ponieważ podczas ulew blokuje to odpływ wody. Proszę zareagować na tę istotną uwagę .
Do zanotowania kilka ważnych dat: 01.08.13 (czwartek) - godz. 10:00 warsztaty z plastyczne w świetlicy wiejskiej (dla dzieci) 07.08.13 – środa godz. 17:15 dyżur sołecki zapraszam osoby, które chciałyby włączyć się w organizację „ŚWIĘTA WSI „ 05.08.13 (poniedziałek) – godz. 18:00 warsztaty z origami w świetlicy wiejskiej (dla młodzieży i dorosłych) 11.08.13 (niedziela) – zbiórka godz. 14:00 parking „ Piknik na dwóch kołach” 21.08.13 – przejście komisji konkursowej na najbardziej zadbane otoczenie przed posesją w godz. 18:00- 20:00 13.09.13 ( piątek) – godz.18.30 świetlica wiejska – zebranie wiejskie. Uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2014. Podziękowania należą się tym właścicielom posesji , którzy dbają o swoje otoczenie jak również przed posesją ( koszą rowy, pobocza dbają o chodnik). Dziękujemy za uwagę ! Prosimy o jak najszybsze przekazywanie wiadomości podpisanie listy , można dołączać swoje uwagi. Rada sołecka

Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej

Z okazji 60 rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich organizujemy  Zjazd  Absolwentów, na który zapraszamy wszystkich tych,  którzy ukończyli   szkołę  w latach 1954-1984. Zjazd odbędzie się 29 czerwca 2013 roku. Plan spotkania: 1. O godzinie 9.00 nabożeństwo ekumeniczne w kościele. 2.  Uroczyste otwarcie  Zjazdu, okolicznościowe wystąpienia – godz. 10.00 3. Od godz. 10.30  do 12.30  – spotkania roczników w klasach, zwiedzanie szkoły, oraz Izby Regionalnej i przygotowanych wystaw. 4. O godz. 12.30 – występy uczniów. 5. Obiad o godz. 13.30. 6. Godz. 14.30 – pamiątkowe zdjęcia. 7. Od godz. 15.00  do 18.00   – czas do dyspozycji absolwentów. 8. Od godz. 18.00  do rana – zabawa  taneczna przy muzyce z  lat  sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Swój udział w Zjeździe  można zgłaszać do 28 lutego 2013 roku. Wpisowe w kwocie 50 zł ( od osoby ) z dopiskiem „Zjazd Absolwentów” prosimy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy Namysłów O/Lasowice Małe, numer rachunku

81889000010736238130070002

dla wpłacających za granicą z dopiskiem: POLUPLPR /. Dokonanie wpłaty na konto będzie ostateczną deklaracją uczestnictwa. Uwaga!   Na przelewach bankowych prosimy podać swoje imię i nazwisko , w przypadku kobiet także nazwisko panieńskie, oraz rok ukończenia szkoły. Komitet Organizacyjny tworzą: Lucyna Smolnik, Eleonora Prochota, Klaudiusz Dziadek, Lech Hrywna oraz Jerzy Lipiński. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: kawę z ciastem, obiad, okolicznościowe plakietki identyfikacyjne i książkę „Z dziejów szkoły w Lasowicach Wielkich”, zakupione zostaną kwiaty dla zaproszonych nauczycieli.