Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich powstało 2007 roku Główne cele Stowarzyszenia: wspieranie rozwoju wsi polegające na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej społeczności; ochrona interesów lokalnej społeczności oraz swoich członków w ramach obowiązującego prawa. Ważniejsze przedsięwzięcia: - modernizacja sali spotkań, - budowa ścieżki zdrowia, - przygotowanie różnych imprez (np. Moto-Piknik, "W zdrowym ciele zdrowy duch"), - ochrona dziedzictwa kulturowego (zabytkowy kościół drewniany). Osoby upoważnione do reprezentowania grupy: Elzbieta Felusiak - prezes Osiedle 2/3 46-282 Lasowice Wielkie tel kont. 508-513-687 mail elka-236@wp.pl Krystyna Wojteczek - v-ce prezes Adres: Lasowice Wielkie 35, 46-282 Lasowice Wielkie Powiat: kluczborski Województwo: opolskie Plan odnowy wsi Lasowice Wielkie ma pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Lasowic Wielkich. Plan jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie  cele.Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Lasowice Wielkie. Mieszkańcy wsi Lasowice Wielkie zdecydowali się przystąpić do Programu Odnowy Wsi ze względu na szanse poprawy życia oraz atrakcyjności i wyglądu estetycznego wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *