Osadnictwo na terenie gminy rozwinęło się bardzo wcześnie i na stosunkowo dużą skalę. Już w XIII wieku wykształciła się istniejąca do dzisiaj część sieci osadniczej. Według źródeł historycznych z tego okresu Lasowice Wielkie istniały już w 1292 roku. Lasowice Wielkie to wieś książęca lokowana na prawie zachodnim, wzmiankowana w 1292 r. pod nazwą LASSOWICZ i w 1297 r. LASOWVIZ - prawdopodobnie od słowa lasowicy - ludzie mieszkający w lesie.  W 1534 roku pojawia się nazwa DEUTSCH LASOWITZ. W czasach nazizmu już w 1936 roku nazwę zmieniono na OBERWALDEN.  W 1945 roku wrócono do pierwotnej nazwy LASOWICE. Wieś jeszcze w średniowieczu przeszła w prywatne ręce często zmieniając właścicieli. W 1753r. stanowiła własność hrabii von Hoym, następnie księżnej von Sacken, od 1799 roku była częścią fideikomisowego dominium książęcego domu Hohenlohe Okringen. Od wieków średnich do XIX wieku ludność utrzymywała się z rolnictwa. W 1855r. wieś liczyła 830 mieszkańców a w 1861r. - 796. W 1864 roku mieszkało 20 rodzin kmiecych, 20 zagrodniczych i 33 chałupnicze. W 1861 we wsi znajdowało się 90 domów mieszkalnych, 4 rzemieślnicze i 135 gospodarskich. Spis z 1910 roku wykazał tu 71,2% Polaków i 28,8% Niemców. W okresie międzywojennym zaludnienie wsi utrzymywało się na poziomie stanu z XVIII w (1910 r. - 873 mieszkańców, 1925r. - 860, 1933r. - 881, 1939r. -780. Opracował Pan Lech Hrywna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *